Αν έχετε ήδη ιστοσελίδα, σίγουρα θα σας έχουν απασχολήσει κάποια θέματα όπως είναι η ανανέωση των φωτογραφιών ή των κειμένων. Πρωτεύον ζήτημα μιας ιστοσελίδας είναι η συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της σε συνδυασμό με τους τακτικούς ελέγχους για καλή λειτουργία. Από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους  χειρισμούς της ιστοσελίδας ενώ ακούγονται εύκολοι μπορεί να αποβούν καταστροφικοί για την λειτουργία της ιστοσελίδας (πχ. υποβάθμιση στην αναζήτηση στην google ή και οριστική απώλεια μέρους του περιεχομένου ή και ολόκληρης της ιστοσελίδας).

Για να απαλλαγείτε από τον κίνδυνο μίας ζημιάς στην ιστοσελίδα σας και για να είστε σίγουροι για την ορθότητα των κινήσεων που γίνονται στην ιστοσελίδα σας, δημιουργήσαμε την υπηρεσία της Συντήρησης των ιστοσελίδων. Με τις κατάλληλες γνώσεις και την απαραίτητη πείρα το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα φροντίσει να σας ενημερώσει και να σας συντηρήσει την ιστοσελίδα με συνέπεια και  αποτελεσματικότητα. Το κόστος για την συντήρηση μιας ιστοσελίδας διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο των αλλαγών που επιθυμείτε. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα μηνιαίας συντήρησης σε ειδικά χαμηλές τιμές.

Η συντήρηση μιας ιστοσελίδας αποτελεί προαιρετική υπηρεσία, ωστόσο όμως θεωρείται αρκετά σημαντική. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της ιστοσελίδας σας. Η υπηρεσία συντήρησης μπορεί να εντοπίσει ακόμα και ασυμβατότητες με την τρέχουσα τεχνολογία.